Pilarz

Oferta obejmuje profesjonalne usługi związane z usługami piłą łańcuchową (spalinową) takie jak:

  • pielęgnacja drzew korygowanie koron drzew kolidujących z budynkami, liniami energetycznymi
  • usuwanie zagrożeń w postaci konarów i gałęzi chorych, martwych, połamanych
  • wycinanie drzew na cmentarzach , opuszczanie urobku na linach
  • wycinka drzew metodą tradycyjną
  • wykaszanie terenów gdzie nie ma dojazdu,
  • koszenie skarp , czyszczenie działek

Oferuję usługi piłą spalinową takie jak: wycinka drzew, podcinka prześwietlanie koron drzew.

  • Wycinka krzaków, samosiejek czyszczenie zarośniętych działek z zarośli.

Zajmuje się również drzewami trudnymi do wycięcia przy budynkach itp.

  • koszenie trawy wysokiej, nieużytków (kosą spalinową) oraz trawników (kosiarki spalinowe, traktorki)
  • wycinka drzew, samosiejek, karczowanie terenów
  • przycinanie żywopłotów