Mecenas sztuki

Mecenas sztuki w Zielonej Górze

CUD Energy promuje młodą sztukę oraz jej twórców, organizuje także i artystyczne konkursy, plenery, rzeźby oraz wspiera ciekawe, artystyczne przedsięwzięcia. 
Od lat wspieramy działania na rzecz kultury i sztuki. Angażujemy się w inicjatywy, które często bez pomocy zewnętrznych podmiotów nie miałyby szans na realizację. Z dumą wspieramy zdolnych, polskich artystów.
Znajomość zasad rządzących światem sztuki jako systemem produkcji dzieł nie jest potrzebna do odbioru dzieła sztuki na poziomie estetycznym, ale jest konieczna do jego zrozumienia, a przede wszystkim do zrozumienia historii sztuki, ponieważ historia sztuki tylko pozornie jest historią dzieł – w gruncie rzeczy jest ona historią mecenatu.
Mecenat jest obecnie zjawiskiem powszechnym, ale w różnych dziedzinach życia ma on różne znaczenie. Ponieważ mecenat w znacznej mierze polega na finansowaniu i promowaniu różnych zjawisk, jego zasięg i znaczenie można rozpoznać tylko wtedy, gdy potrafimy określić, kto, co i z czyich środków finansuje.