Kancelaria

Kancelaria prawnicza - usługi prawnicze dla klientów CUD-energy

Profesjonalne i kompleksowe poradnictwo obywatelskie  na terenie Zielonej Góry i nie tylko.

Centrum Usług Domowych świadczy pomoc dla osób fizycznych. Mogą to być sprawy losowe, potrzeba ochrony lub sporu z organem państwowym, podatkowym, korporacją, kontrahentem.

Pisanie pozwów, wniosków, odwołań, skarg urzędowych i pism

Aby zapewnić naszym klientom profesjonalną i fachową obsługę stale zapoznajemy się z przepisami i najnowszymi zmianami publikowanymi w specjalistycznych serwisach informacyjnych.
Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy.

Jakość języka urzędowego a konsekwencje prawne:
a) podstawy prawne stosowania poprawnego języka urzędowego – które ustawy nakładają na administrację publiczną obowiązek posługiwania się poprawnym językiem?
b) język urzędowy a prawidłowość decyzji administracyjnych – czy rzeczywiście język ma znaczenie?

PISANIE PISM, PODAŃ, ODWOŁAŃ, WNIOSKÓW, SKARG, PISM URZĘDOWYCH ITP.

Jeśli poszukujesz pomocy a nie masz czasu pomożemy Ci w zakresie sporządzenia, napisania czy zweryfikowania następujących pism:

– Redagowania, tworzenia, korekty i przepisywania tekstów
– wypełnienie CEIDG
– przygotowanie biznes planu (lub pomoc w jego napisaniu);
– odwołania do ubezpieczycieli;
– wypełniania wniosków, formularzy, druków (np. wniosek o zasiłek wychowawczy czy 500 plus, rodzinny, becikowe, kartę dużej rodziny itd.)
– tworzenie i wypełnianie pism, szczególnie takich jak podania, wnioski, reklamacje, skargi, zażalenia, wezwania do zapłaty, pisma do uczelni, pracodawcy, szkół, banków czy innych instytucji.
– pisanie (tworzenie) umów (np. najmu, sprzedaży, dzierżawy)
– pisma urzędowego;
– odwołanie od mandatu (np. MZK w Zielonej Górze)
– pozwu rozwodowego,
– wniosków urzędowych,
– CV (życiorys profilowy pod wymogi przyszłego pracodawcy),
– wnioski w przygotowaniu dokumentacji do dotacji w m.in. PUP-ie czy innych instytucji finansujących,
– wnioski o dotacje unijne lub dofinansowanie do działalności gospodarczej
– wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

Pisanie skarg i donosów

Napiszemy za Ciebie profesjonalną skargę na:

– sąsiada, nauczyciela;
– pracownika (np. Biedronki);
– kierowcę (np. MPK);
– lekarza, księdza;
– administratora budynku (lub wspólnoty mieszkaniowej);
– rolnika, sąsiada który pali w piecu śmieciami;
i wiele, wiele innych. Jeżeli nie jesteś pewien czy możemy napisać skargę/donos w Twojej sprawie, skontaktuj się z nami.

Pisma z zakresu windykacji

– windykacja należności,
– pisma procesowe/sądowe (pozew o rozwód, alimenty, odszkodowanie, odpowiedź na pozew, apelacja od wyroku);
– prawo kanoniczne (proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa – rozwód kościelny;
– sporządzanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy.

Możesz być pewien, że otrzymasz solidny feedback tudzież gwarancję jakości załatwienia przedmiotowej sprawy.

W celu uniknięcia pomyłki w przytaczanych przepisach prawnych, winno się korzystać z rzetelnych źródeł informacji takich jak np. Internetowy System Aktów Prawnych, który można znaleźć na stronach internetowych Sejmu RP. Dzięki temu mamy zapewnienie, że otrzymamy aktualne przepisy i jednocześnie nie zostaniemy wprowadzeni w błąd, który może mieć poważne konsekwencje.

Poprawne redagowanie pism urzędowych

Istotne informacje dla naszych Klientów:

– nie reprezentujemy klientów przed sądem!

CUD Energy gwarantuje bezstronność, poufność i poszanowanie godności każdego klienta oraz świadczenie usług na najwyższym możliwie poziomie. Wszystkie działania podejmowane przez doradców i wolontariuszy służą ochronie dobra i interesu klienta, poszanowania jego praw oraz godności.

Kierujemy się w pracy z klientem uczciwością, sumiennością, najlepszą wolą i wiedzą oraz dążymy do jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.